Contacts

 • Address

  18000
  Cherkassy
  Volodymyra Lozheshnikova St, 54, office 4

 • Email

  info@motiva.com.ua

 • Phones

  (0472) 63 92 10
  (093) 502-57-92
  (067) 473-41-36